LİSANS & GARANTİ

Ana Sayfa / LİSANS & GARANTİ
YAZILIM KULLANMA LİSANSI & GARANTİ SÖZLEŞMESİ

Yazılım Kullanma Lisansı & Garanti Sözleşmesi 12(Oniki) maddeden ibarettir.

1-) Bu sözleşme ile MÜŞTERİ tarafından, ismi ve özellikleri ambalaj üzerinde ve dökümantasyonda belirtilen YAYLASOFT ürününün kullanma lisansı alınmıştır. Kullanım lisansı kullanıcıya yazılımı 1 (bir) bilgisayarda daimi olarak kullanma ve yedek alma amacıyla kullanma hakkı verir. Kullanıcı, yazılımı her ne şartla olursa olsun, aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarın sabit disk veya disket/CD-ROM sürücüsüne kuramaz, birden fazla kopyasını aynı sabit diskte farklı işlemler için kullanamaz.Münhasır olmayan kullanım lisansı dışında kalan tüm diğer fikri haklar YAYLASOFT'a ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2-) Kullanım lisansı, yazlımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

3-) Yazılım ve Dökümantasyonun telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan Hukuka aykırı kopya eylemi işlemler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve yüksek miktarda ağır para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

4-) YAYLASOFT, bu yazılımın dökümantasyonuyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dökümantasyonda tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. YAYLASOFT, bu yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5-) YAYLASOFT, donanım veya işletim sistemi arızasından, bilgisayar ağı(network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.YAYLASOFT, manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından kullanıcı sorumludur.

6-) MÜŞTERİ, kullanım lisansı aldığı yazılımı, dökümantosyonda belirtilen gereksinimdeki teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı kendisinin temin edeceğini, YAYLASOFT'un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, YAYLASOFT'un sorumluluklarının kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu yazılımı alkollü içki takip işlemlerinde kullanamaz.

7-) YAYLASOFT, yazılım ürünlerinin doğru yada yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki veya mali suçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Her durumda, bu yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde YAYLASOFT'nin mali sorumluluğu, MÜŞTERi'nin ödemiş olduğu "yazılım lisans bedeli" ile sınırlıdır.

8-) Arızalı çıkan yazılımlar, kayıtlı olduğu disket/CD-ROM ve yazılı döküman, fatura tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir, bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. MÜŞTERi bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı YAYLASOFT Yetkili Satıcısına başvurarak kullanır. MÜŞTERİ, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında, disket zarfı açılmış bulunan yazılımlar iade edilemez veya yenisi ile değiştirilemez.

9-) YAYLASOFT, önceden haber vermeden yazılım ve dökümantosyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse bedelini ödeyerek bu yeni sürümden yararlanabilir. YAYLASOFT, bu takdirde, eski sürümlerden(versiyon) biri ile girilmiş veya elde edilmiş bilgilerin yeni sürüm(versiyon) ile de kullanılabileceği taahhüdünü vermez, ancak geleneksel olarak bir önceki sürümle girilmiş veya elde edilmiş bilgilerin yeni sürüme aktarılabilmesi gereken araçları sağlar. Yazılımın yeni versiyon ve sürümleri piyasaya çıktıktan sonra bir önceki versiyon veya sürüm 2(iki) yıl süreyle YAYLASOFT tarafından desteklenmeye devam edilir. Bu süre sonunda eski sürüm üretimden kaldırılır.

10-) Yazılım ile ilgili garanti bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup, 2(iki) yıl sürelidir.

11-) Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler, hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez, kiralanamaz veya bedelli, bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz.

12-) Anlaşmazlık durumunda KONYA icra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.